Unikátny hosť s unikátnym vzdelávacím nástrojom

15. 02. 2017

Na workshope HRDA Talent manažment a plánovanie nástupníctva 16. februára 2017 sa telemostom o svoje skúsenosti s touto témou podelí aj Nadav Agozi, Head of Accelium Israel. V projekte Talent Development v izraelskej biotechnologickej firme Protalix využili unikátny gamifikovaný online nástroj Accelium Pro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protalix je biofarmaceutická spoločnosť zaoberajúca sa vývojom, výrobou a predajom rekombinovaných proteínov.

Jej core biznis je vo vysoko konkurenčnom prostredí. Pôsobí na trhoch, kde sú nevyhnutné hlboké odborné poznatky pričom jej zamestnanci a manažéri musia rýchlo riešiť komplexné úlohy týkajúce sa cyklu predaja. Práve to si vyžaduje kvalitnú stratégiu a výnimočnú spoľahlivosť.

V roku 2016 bol v Protalixe realizovaný program Talent Development pre 20 talentov

Jeho cieľmi bolo:

  1. Predstaviť účastníkom inovatívne strategické nástroje pre riadenie, riešenie problémov a rozhodovanie.
  2. Posilniť motiváciu zábavným a netradičným spôsobom, vytvoriť atmosféru podnecujúcu uvažovanie.
  3. Inšpirovať účastníkov, aby uvažovali nad svojimi rolami: objavili príležitosti na rast a rozvoj a identifikovali ich prekážky.
  4. Umožniť účastníkom vymaniť sa z rutiny, získať nový pohľad na organizačné aj osobné výzvy.
  5. Zahájiť slobodnú diskusiu naprieč firmou o pracovných procesoch.

V rámci projektu sa uskutočnilo kombinované učenie, tréningový program so 4 workshopmi so zameraním na témy:

I.ROZHODOVANIE

• Ako sa “Dostať sa do hlavy oponenta"

• Ako sa prispôsobiť plánu a meniacemu sa okoliu

• Ako zmierneniť riziko

• Ako sa vysporiadanť s kognitívnymi predsudkami

II.RIEŠENIE PROBLÉMOV

• Ako používať analýzy od konca k začiatku

• Ako rozložiť problému

• Ako určiť jadro problému

• Ako použiť stratégia„dočasného parkovania"

III.FLEXIBILNÉ MYSLENIE

• Ako sa rýchlo prispôsobiť zmene

• Ako sa rozhodovať v podmienkach neurčitosti

• Ako integrovať viacero uhlov pohľadu

• Ako prekonať nepriaznivé okolnosti

IV.ANALÝZA A DEDUKCIA

• Ako zmierneniť neurčitosti pomocou„kotiev"

• Ako stanoviť priority pomocou analýzy poradia ťahov

• Ako identifikovať vzory na zjednodušenie problému

• Ako systematicy analyzovať krok za krokom

Nasledovali virtuálne cvičenia a o mesiac reflektívne stretnutia, kde boli prizvaní čelní predstavitelia organizácie.

Po vyhodnotení výsledkov konštatovala Daphna Shelly, HR manažérka Protalixu: „S radosťou odporúčam Accelium každej organizácii, ktorej základom sú znalosti. Myslím si, že program je vhodný pre mnohých: pre novo prijatých pracovníkov, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície, pre manažérov s vysokým potenciálom, ktorí postupujú vo svojej kariére a pre všetkých vodcov a zanietených pracovníkov, ktorí sú neoceniteľným prínosom pre rast  a rozvoj spoločnosti. Podstata a mentalita Accelium sa dokonale hodí k organizáciám, ako je tá naša, kde zamestnanci neustále čelia rôznym intelektuálnym výzvam, potrebujú nad nimi uvažovať a dlhodobo ostať v strehu aj počas rozsiahlych, komplexných projektov." 

Na Slovensku a v Českej republike je tento unikátny gamifikovaný rozvojový nástroj zastúpený spoločnosťou Excellent Partners. Viac informácii nájdete na LinkedIn profileFB profile.
 

SMS súťaž

Zapojte sa do súťaže HR Development Academy a vyhrajte hodnotné ceny.

Súťažná otázka: Kto zastupuje unikátny gamifikovaný vzdelávaci nástroj Accelium Pro na Slovensku?

Čo môžete vyhrať?

  1. cena: účasť na cykle 4 workshopov Accelium Pro v hodnote 799,- EUR
  2. cena: účasť na workshope: Rozhodovanie v hodnote 200,- EUR
  3. cena: ročné užívateľské konto Accelium Pro v hodnote 90,- EUR

Správnu odpoveď spolu s vaším menom zašlite na telefónne číslo 0911 79 77 99 do
20. februára 2017.

TEXT: PR článok, HRDA

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších