Priemerná mzda 1 033 eur: V ktorom odvetví takto stúpli platy?

12. 05. 2017

Priemerná nominálna mesa?ná mzda sa zvýšila v marci 2017 oproti marcu 2016 v ?innostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,2 % na 426 eur, maloobchode o 6,3 % na 658 eur, ve?koobchode o 6 % na 919 eur, predaji a oprave motorových vozidiel o 5,4 % na 983 eur, stavebníctve o 5 % na 648 eur, doprave a skladovaní o 4,7 % na 888 eur, priemysle o 4,4 % na 1033 eur a vo vybraných trhových službách o 1,2 % na 899 eur. Znížila sa v informa?ných a komunika?ných ?innostiach o 9 % na 1823 eur a v ubytovaní o 4,1 % na 648 eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná reálna mesa?ná mzda v marci 2017 medziro?ne vzrástla v ?innostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, maloobchode o 5,3 %, ve?koobchode o 5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,4 %, stavebníctve o 4 %, doprave a skladovaní o 3,7 %, priemysle o 3,4 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %. Klesla v informa?ných a komunika?ných ?innostiach o 9,9 % a v ubytovaní o 5,1 %.

V priemere za tri mesiace roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa mzda zvýšila v:
- ?innostiach reštaurácií a pohostinstiev na 428 eur,
- maloobchode na 646 eur,
- doprave a skladovaní na 864 eur,
- ve?koobchode na 888 eur,
- priemysle na 996 eur,
- vybraných trhových službách na 878 eur,
- stavebníctve  na 628 eur,
- predaji a oprave motorových vozidiel na 937 eur.


Pre?ítajte si tiež: Firmy si zúfajú: Ponúkajú dobrý plat, aj tak nevedia nájs? zamestnancov


Znížila sa v informa?ných a komunika?ných ?innostiach na 1744 eur a v ubytovaní na 641 eur. 

Reálna mesa?ná mzda vzrástla medziro?ne v ?innostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,8 %, maloobchode o 5,4 %, doprave a skladovaní o 4,5 %, ve?koobchode o 4,2 %, priemysle o 3,9 %, vybraných trhových službách o 3,1 %, stavebníctve o 2,2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 %. Klesla v informa?ných a komunika?ných ?innostiach o 6,1 % a v ubytovaní o 5,2 %.

TEXT: Zdroj: TASR; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších